Ubicació i enllaços

En aquest apartat hi podeu trobar la ubicació de la ciutat d' Igualada i on es troben els edificis modernistes i noucentistes que es mostren en aquesta pàgina web. A part, podreu trobar més informació de la ciutat i la seva arquitectura.

Informació adicional sobre IgualadaEn aquest enllaç hi trobareu la pàgina web oficial de la ciutat. 

This is the link from the official web page of Igualada.  

CLIC AQUÍ / HERE

En el segon enllaç es mostren altres interessos turístics que es poden visitar a Igualada.

And in the second link you will find other turistic interests to visit in Igualada.

CLIC AQUÍ / HERE

Ruta turística pels edificis modernistes i noucentistes d'Igualada


En el següent enllaç trobareu el mapa de la ciutat amb la ruta modernista i noucentista traçada. 

This link takes you to a map with all the buildings of the tour indicated on it. 

CLIC AQUÍ / HERE


 

L'enllaç a continuació condueix a un document PDF amb les fitxes tècniques de cadascun dels edificis de la ruta turística.

The link down below is a PDF document where you will find technical files about each art nouveau building in Igualada.

CLIC AQUÍ / HERE


On està Igualada?  Where is Igualada?

Fes la teva web gratuïtament! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Som-hi!